Stocks-REGN-Regeneron Pharmaceuticals

REGN Regeneron Pharmaceuticals

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Regeneron Pharmaceuticals met 7.76% en bedroegen 13.12B. Het netto-inkomen decreased met 8.87% naar 3.95B. De totale activa increased met 14.60% naar 25.97B en WPA decreased van 38.22 naar 34.77.
REGNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
82.95%
Nettowinstmarge
37.93%
Winstmarge
32.64%
Rendement op investering
22.67%