Stocks-REP.MC-Repsol

REP.MC Repsol

13.575 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Repsol met 51.08% en bedroegen 75.15B. Het netto-inkomen increased met 71.88% naar 4.35B. De totale activa increased met 13.97% naar 25.98B en WPA increased van 1.64 naar 2.96.
REP.MCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
15.59%
Nettowinstmarge
-1.84%
Winstmarge
8.20%
Rendement op investering
-0.44%