Stocks-RF-Regions Financial Corp

RF Regions Financial Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Regions Financial Corp met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen decreased met 7.62% naar 2.07B. De totale activa increased met 9.67% naar 17.49B en WPA decreased van 2.28 naar 2.11.
RFInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
26.33%
Winstmarge
28.70%
Rendement op investering
9.30%