Stocks-RGA-Reinsurance Group America Inc

RGA Reinsurance Group America Inc

161.59 0.09 (0.05%)
Markt openVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Reinsurance Group America Inc met 2.40% en bedroegen 16.26B. Het netto-inkomen increased met 1.62% naar 627.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar 9.21.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering