Stocks-RGEN-Repligen Corp

RGEN Repligen Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Repligen Corp met 19.54% en bedroegen 801.54M. Het netto-inkomen increased met 44.95% naar 185.96M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 2.24 naar 3.24.
RGENInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.74%
Nettowinstmarge
16.65%
Winstmarge
12.97%
Rendement op investering
5.38%