Stocks-RH-RH

RH RH

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: decreased de inkomsten van RH met 4.48% en bedroegen 3.59B. Het netto-inkomen decreased met 22.63% naar 532.75M. De totale activa decreased met 32.95% naar 784.66M en WPA decreased van 22.13 naar 19.90.
RHInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
46.92%
Nettowinstmarge
12.73%
Winstmarge
14.13%
Rendement op investering
14.11%