Stocks-RIG-Transocean LTD

RIG Transocean LTD

5.04 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Transocean LTD met 0.74% en bedroegen 2.58B. Het netto-inkomen decreased met 5.43% naar -621.00M. De totale activa decreased met 3.69% naar 10.79B en WPA increased van -0.93 naar -0.89.
RIGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
4.12%
Nettowinstmarge
-25.90%
Winstmarge
-3.00%
Rendement op investering
-3.90%