Stocks-RIGL-Rigel Pharmaceuticals Inc

RIGL Rigel Pharmaceuticals Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Rigel Pharmaceuticals Inc met 19.43% en bedroegen 120.24M. Het netto-inkomen decreased met 226.97% naar -58.57M. De totale activa decreased met 144.83% naar -13.62M en WPA decreased van -0.11 naar -0.34.
RIGLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
97.23%
Nettowinstmarge
-50.23%
Winstmarge
-14.40%
Rendement op investering
-95.12%