Stocks-RMD-ResMed Inc

RMD ResMed Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/6/2023: increased de inkomsten van ResMed Inc met 18.02% en bedroegen 4.22B. Het netto-inkomen increased met 15.15% naar 897.56M. De totale activa increased met 22.89% naar 4.13B en WPA increased van 5.30 naar 6.09.
RMDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
54.03%
Nettowinstmarge
18.89%
Winstmarge
26.98%
Rendement op investering
15.17%