Stocks-RNG-RingCentral Inc

RNG RingCentral Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van RingCentral Inc met 24.68% en bedroegen 1.99B. Het netto-inkomen decreased met 133.67% naar -879.17M. De totale activa decreased met 152.62% naar -283.34M en WPA decreased van -4.10 naar -9.23.
RNGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
69.64%
Nettowinstmarge
-20.19%
Winstmarge
-10.41%
Rendement op investering
-23.12%