Stocks-ROCKB.CO-Rockwool International B A/S

ROCKB.CO Rockwool International B A/S

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Rockwool International B A/S met 26.56% en bedroegen 29.07B. Het netto-inkomen decreased met 9.87% naar 2.03B. De totale activa decreased met NaN naar 19.19B en WPA decreased van N/A naar 93.99.
ROCKB.COInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
24.64%
Nettowinstmarge
9.20%
Winstmarge
12.66%
Rendement op investering
11.91%