Stocks-ROP-Roper Technologies Inc

ROP Roper Technologies Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Roper Technologies Inc met 15.00% en bedroegen 6.18B. Het netto-inkomen increased met 38.84% naar 1.37B. De totale activa increased met 8.77% naar 17.44B en WPA increased van 11.13 naar 12.70.
ROPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
69.72%
Nettowinstmarge
21.42%
Winstmarge
28.25%
Rendement op investering
6.21%