Stocks-RPAY-Repay Holdings Corp

RPAY Repay Holdings Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Repay Holdings Corp met 27.35% en bedroegen 279.23M. Het netto-inkomen increased met 115.60% naar 8.74M. De totale activa increased met 1.67% naar 928.29M en WPA increased van -0.60 naar 0.12.
RPAYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
41.43%
Nettowinstmarge
-31.16%
Winstmarge
-1.33%
Rendement op investering
-6.31%