Stocks-RPD-Rapid7 Inc

RPD Rapid7 Inc

41.03 0.20 (0.49%)
Vertraagde koersen door NASDAQ, in USD Markt open
Beleg

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het kwartaal dat eindigde op 31/12/2022 increased de inkomsten van Rapid7 Inc met 4.96% en bedroegen 184.48M. Het netto-inkomen increased met 60.37% naar -11.39M. De totale activa increased met 15.61% naar -120.07M en WPA increased van -0.49 naar -0.19.
RPDInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
66.59%
Nettowinstmarge
-21.76%
Winstmarge
-16.28%
Rendement op investering
-18.12%