Stocks-RRTL.DE-RTL Group

RRTL.DE RTL Group

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van RTL Group met 8.84% en bedroegen 7.22B. Het netto-inkomen decreased met 47.32% naar 766.00M. De totale activa decreased met NaN naar 5.21B en WPA decreased van N/A naar 4.35.
RRTL.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.69%
Nettowinstmarge
12.11%
Winstmarge
9.82%
Rendement op investering
16.46%