Stocks-RS-Reliance Steel And Aluminum Co

RS Reliance Steel And Aluminum Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Reliance Steel And Aluminum Co met 20.80% en bedroegen 17.03B. Het netto-inkomen increased met 30.11% naar 1.84B. De totale activa increased met 16.45% naar 7.10B en WPA increased van 21.97 naar 29.92.
RSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.26%
Nettowinstmarge
7.85%
Winstmarge
12.40%
Rendement op investering
13.84%