Stocks-RSG-Republic Services Inc

RSG Republic Services Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Republic Services Inc met 19.62% en bedroegen 13.51B. Het netto-inkomen increased met 15.11% naar 1.49B. De totale activa increased met 7.87% naar 9.69B en WPA increased van 4.04 naar 4.69.
RSGInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
29.04%
Nettowinstmarge
10.60%
Winstmarge
18.38%
Rendement op investering
6.52%