Stocks-RTX-Raytheon-Technologies

RTX Raytheon-Technologies

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Raytheon-Technologies met 2.75% en bedroegen 68.92B. Het netto-inkomen decreased met 36.55% naar 3.38B. De totale activa decreased met 17.21% naar 61.45B en WPA decreased van 3.50 naar 2.23.
RTXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
17.54%
Nettowinstmarge
4.14%
Winstmarge
4.94%
Rendement op investering
2.62%