Stocks-RUI.PA-Rubis SCA

RUI.PA Rubis SCA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Rubis SCA met 55.11% en bedroegen 7.12B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar N/A. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
RUI.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
10.12%
Nettowinstmarge
5.00%
Winstmarge
8.20%
Rendement op investering
6.52%