Stocks-RUN-Sunrun Inc.

RUN Sunrun Inc.

14.47 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sunrun Inc. met 44.19% en bedroegen 2.32B. Het netto-inkomen increased met 13.35% naar -849.65M. De totale activa increased met 8.01% naar 8.18B en WPA increased van -0.39 naar 0.80.
RUNInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.09%
Nettowinstmarge
-3.30%
Winstmarge
-34.53%
Rendement op investering
-0.08%