Stocks-S.US-SentinelOne Inc.

S.US SentinelOne Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van SentinelOne Inc. met 106.14% en bedroegen 422.18M. Het netto-inkomen decreased met 39.68% naar -378.68M. De totale activa decreased met NaN naar 1.66B en WPA decreased van N/A naar -1.36.
S.USInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
70.20%
Nettowinstmarge
-128.29%
Winstmarge
-67.82%
Rendement op investering
667.98%