Stocks-S92.DE-SMA Solar Technology AG

S92.DE SMA Solar Technology AG

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SMA Solar Technology AG met 8.32% en bedroegen 1.07B. Het netto-inkomen decreased met NaN naar 55.80M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
S92.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
27.80%
Nettowinstmarge
1.17%
Winstmarge
12.17%
Rendement op investering
2.59%