Stocks-SAABB.ST-Saab AB Ser. B

SAABB.ST Saab AB Ser. B

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Saab AB Ser. B met 7.28% en bedroegen 42.01B. Het netto-inkomen increased met 12.74% naar 2.28B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA increased van 14.45 naar 16.41.
SAABB.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.46%
Nettowinstmarge
4.69%
Winstmarge
8.47%
Rendement op investering
5.62%