Stocks-SABR-Sabre Corp

SABR Sabre Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sabre Corp met 50.22% en bedroegen 2.54B. Het netto-inkomen increased met 53.22% naar -432.10M. De totale activa decreased met 74.66% naar -872.83M en WPA increased van -2.96 naar -1.40.
SABRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
57.31%
Nettowinstmarge
-41.06%
Winstmarge
1.17%
Rendement op investering
-13.54%