Stocks-SAFE.L-Safestore Holdings PLC

SAFE.L Safestore Holdings PLC

788.32 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/10/2023: increased de inkomsten van Safestore Holdings PLC met 2.75% en bedroegen 224.20M. Het netto-inkomen decreased met 56.75% naar 200.20M. De totale activa increased met 7.90% naar 1.94B en WPA decreased van 2.12 naar 0.92.
SAFE.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
68.24%
Nettowinstmarge
141.66%
Winstmarge
57.94%
Rendement op investering
13.54%