Stocks-SAGE-Sage Therapeutics Inc

SAGE Sage Therapeutics Inc

24.72 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sage Therapeutics Inc met 21.85% en bedroegen 7.69M. Het netto-inkomen decreased met 16.36% naar -532.78M. De totale activa decreased met NaN naar 1.25B en WPA decreased van N/A naar -8.98.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering