Stocks-SAN-Banco Santander SA (US)-ADR

SAN Banco Santander SA (US)-ADR

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Banco Santander SA (US)-ADR met NaN en bedroegen N/A. Het netto-inkomen increased met 16.43% naar 13.17B. De totale activa increased met 9.16% naar 116.83B en WPA increased van 0.57 naar 0.70.
SANInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
N/A
Nettowinstmarge
5.18%
Winstmarge
14.59%
Rendement op investering
1.17%