Stocks-SAOC-Aramco Saudi Arabian Oil Corp

SAOC Aramco Saudi Arabian Oil Corp

31.05 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Aramco Saudi Arabian Oil Corp met 49.00% en bedroegen 2,006.96B. Het netto-inkomen increased met 46.46% naar 604.01B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering