Stocks-SAP.DE-SAP SE

SAP.DE SAP SE

127.44 0.98 (0.77%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SAP SE met 10.89% en bedroegen 30.87B. Het netto-inkomen decreased met 68.14% naar 1.71B. De totale activa decreased met NaN naar 42.85B en WPA decreased van N/A naar 1.95.
SAP.DEInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
71.93%
Nettowinstmarge
14.73%
Winstmarge
18.37%
Rendement op investering
9.01%