Stocks-SBRY.L-J Sainsbury PLC

SBRY.L J Sainsbury PLC

275.39 1.90 (0.69%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 28/2/2023: increased de inkomsten van J Sainsbury PLC met 5.34% en bedroegen 31.49B. Het netto-inkomen decreased met 69.42% naar 207.00M. De totale activa decreased met 13.89% naar 7.25B en WPA decreased van 0.29 naar 0.09.
SBRY.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
7.28%
Nettowinstmarge
0.65%
Winstmarge
3.11%
Rendement op investering
1.31%