Stocks-SBUX-Starbucks Corporation

SBUX Starbucks Corporation

95.67 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 30/9/2023: increased de inkomsten van Starbucks Corporation met 11.55% en bedroegen 35.98B. Het netto-inkomen increased met 25.62% naar 4.12B. De totale activa increased met 8.17% naar -7.99B en WPA increased van 2.83 naar 3.58.
SBUXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
22.41%
Nettowinstmarge
10.73%
Winstmarge
15.57%
Rendement op investering
32.54%