Stocks-SCCO-Southern Copper Corp

SCCO Southern Copper Corp

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van Southern Copper Corp met 1.51% en bedroegen 9.90B. Het netto-inkomen decreased met 8.06% naar 2.43B. De totale activa decreased met 8.17% naar 7.48B en WPA decreased van 3.41 naar 3.14.
SCCOInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
43.65%
Nettowinstmarge
24.38%
Winstmarge
42.36%
Rendement op investering
15.54%