Stocks-SCI-Service Corp Intl

SCI Service Corp Intl

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: decreased de inkomsten van Service Corp Intl met 0.83% en bedroegen 4.11B. Het netto-inkomen decreased met 29.53% naar 566.03M. De totale activa decreased met 12.36% naar 1.67B en WPA decreased van 4.72 naar 3.53.
SCIInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
26.63%
Nettowinstmarge
14.82%
Winstmarge
21.22%
Rendement op investering
9.93%