Stocks-SEIC-SEI Investments Company

SEIC SEI Investments Company

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: decreased de inkomsten van SEI Investments Company met 3.29% en bedroegen 1.92B. Het netto-inkomen decreased met 2.78% naar 462.26M. De totale activa increased met 9.11% naar 2.13B en WPA decreased van 3.46 naar 3.46.
SEICInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
84.62%
Nettowinstmarge
26.68%
Winstmarge
22.23%
Rendement op investering
25.48%