Stocks-SESG.PA-SES GLOBAL FDR

SESG.PA SES GLOBAL FDR

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SES GLOBAL FDR met 19.42% en bedroegen 2.13B. Het netto-inkomen decreased met 107.40% naar -33.00M. De totale activa decreased met NaN naar 5.66B en WPA decreased van N/A naar -0.16.
SESG.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
21.99%
Nettowinstmarge
4.34%
Winstmarge
21.99%
Rendement op investering
1.16%