Stocks-SFIX-Stitch Fix Inc

SFIX Stitch Fix Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/7/2023: decreased de inkomsten van Stitch Fix Inc met 20.96% en bedroegen 1.64B. Het netto-inkomen increased met 16.97% naar -171.97M. De totale activa decreased met 23.35% naar 247.31M en WPA increased van -1.90 naar -1.50.
SFIXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
39.62%
Nettowinstmarge
-4.50%
Winstmarge
-6.43%
Rendement op investering
-19.08%