Stocks-SHLS-Shoals Technologies Group Inc

SHLS Shoals Technologies Group Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Shoals Technologies Group Inc met 52.84% en bedroegen 326.94M. Het netto-inkomen increased met 3,526.09% naar 143.01M. De totale activa increased met 4,114.26% naar 300.99M en WPA increased van 0.02 naar 0.76.
SHLSInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
31.79%
Nettowinstmarge
19.19%
Winstmarge
15.57%
Rendement op investering
15.02%