Stocks-SHOP-Shopify Inc.

SHOP Shopify Inc.

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Shopify Inc. met 21.42% en bedroegen 5.60B. Het netto-inkomen decreased met 218.72% naar -3.46B. De totale activa decreased met 26.00% naar 8.24B en WPA decreased van 22.90 naar -2.73.
SHOPInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
49.32%
Nettowinstmarge
1.10%
Winstmarge
-3.70%
Rendement op investering
-2.96%