Stocks-SKX-Skechers USA Inc

SKX Skechers USA Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Skechers USA Inc met 7.47% en bedroegen 8.00B. Het netto-inkomen increased met 51.44% naar 649.92M. De totale activa increased met 13.65% naar 4.40B en WPA increased van 2.38 naar 3.49.
SKXInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
51.90%
Nettowinstmarge
6.47%
Winstmarge
9.81%
Rendement op investering
9.33%