Stocks-SMT.L-Scottish Mortgage Investment Trust

SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/3/2023: decreased de inkomsten van Scottish Mortgage Investment Trust met 14.32% en bedroegen -2.74B. Het netto-inkomen decreased met 14.85% naar -2.92B. De totale activa decreased met 22.08% naar 11.50B en WPA decreased van -1.78 naar -2.05.
SMT.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Brutomarge
99.10%
Nettowinstmarge
304.52%
Winstmarge
98.98%
Rendement op investering
23.65%