Stocks-SMTC-Semtech Corp.

SMTC Semtech Corp.

19.47 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/1/2023: increased de inkomsten van Semtech Corp. met 2.12% en bedroegen 756.53M. Het netto-inkomen decreased met 51.17% naar 61.36M. De totale activa increased met 2.48% naar 756.04M en WPA decreased van 1.92 naar 0.96.
SMTCInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
45.31%
Nettowinstmarge
10.24%
Winstmarge
-0.93%
Rendement op investering
6.73%