Stocks-SMWB-Similarweb

SMWB Similarweb

5.86 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Similarweb met 40.36% en bedroegen 193.23M. Het netto-inkomen decreased met 21.28% naar -83.66M. De totale activa decreased met 74.15% naar 21.95M en WPA increased van -1.30 naar -1.10.
SMWBInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
77.58%
Nettowinstmarge
-35.50%
Winstmarge
-19.90%
Rendement op investering
18.75%