Stocks-SNDL-SNDL Inc

SNDL SNDL Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van SNDL Inc met 1,121.98% en bedroegen 547.06M. Het netto-inkomen decreased met 55.82% naar -286.08M. De totale activa decreased met 6.67% naar 979.86M en WPA decreased van -0.10 naar -1.12.
SNDLInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
12.88%
Nettowinstmarge
-250.85%
Winstmarge
-11.10%
Rendement op investering
-42.59%