Stocks-SNY-Sanofi-ADR

SNY Sanofi-ADR

54.55 0.27 (0.50%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sanofi-ADR met 1.25% en bedroegen 45.19B. Het netto-inkomen decreased met 3.24% naar 7.18B. De totale activa decreased met 0.06% naar 78.46B en WPA decreased van N/A naar N/A.
SNYInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
62.86%
Nettowinstmarge
18.13%
Winstmarge
22.55%
Rendement op investering
7.84%