Stocks-SO-Southern Co

SO Southern Co

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Southern Co met 26.04% en bedroegen 29.28B. Het netto-inkomen increased met 48.46% naar 3.43B. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van 2.24 naar N/A.
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
Nettowinstmarge
Winstmarge
Rendement op investering