Stocks-SOBI.ST-Swedish Orphan Biovitrum AB

SOBI.ST Swedish Orphan Biovitrum AB

246.43 -4.17 (-1.66%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Swedish Orphan Biovitrum AB met 21.00% en bedroegen 18.79B. Het netto-inkomen decreased met 1.53% naar 2.64B. De totale activa increased met 14.32% naar 26.53B en WPA decreased van 9.03 naar 8.84.
SOBI.STInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
64.41%
Nettowinstmarge
20.44%
Winstmarge
21.10%
Rendement op investering
12.88%