Stocks-SOP.PA-Sopra Steria Group

SOP.PA Sopra Steria Group

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Sopra Steria Group met 8.93% en bedroegen 5.10B. Het netto-inkomen increased met 28.68% naar 249.00M. De totale activa decreased met NaN naar N/A en WPA decreased van N/A naar N/A.
SOP.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
8.64%
Nettowinstmarge
3.75%
Winstmarge
8.03%
Rendement op investering
7.57%