Stocks-SPI.L-Spire Healthcare Group PLC

SPI.L Spire Healthcare Group PLC

0 0 (0%)
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Spire Healthcare Group PLC met 8.34% en bedroegen 1.20B. Het netto-inkomen increased met 192.13% naar 8.20M. De totale activa decreased met NaN naar 725.10M en WPA decreased van N/A naar 0.02.
SPI.LInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
38.08%
Nettowinstmarge
-6.21%
Winstmarge
9.11%
Rendement op investering
-3.18%