Stocks-SPIE.PA-Spie SA

SPIE.PA Spie SA

0 0 (0%)
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2022: increased de inkomsten van Spie SA met 16.01% en bedroegen 8.11B. Het netto-inkomen decreased met 9.63% naar 154.00M. De totale activa increased met 12.66% naar 1.90B en WPA decreased van 1.05 naar N/A.
SPIE.PAInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
4.23%
Nettowinstmarge
1.84%
Winstmarge
5.29%
Rendement op investering
3.60%