Stocks-SPR-Spirit AeroSystems Holdings Inc

SPR Spirit AeroSystems Holdings Inc

0 0 (0%)
Markt geslotenVertraagde koersen door NASDAQ, in USD
Handelen
Handelen

FINANCIËLE SAMENVATTING

In het boekjaar dat eindigde op 31/12/2023: increased de inkomsten van Spirit AeroSystems Holdings Inc met 20.25% en bedroegen 6.05B. Het netto-inkomen decreased met 15.85% naar -632.80M. De totale activa decreased met 123.29% naar -487.00M en WPA decreased van -5.22 naar -5.94.
SPRInvesteerdersrelaties
ResultatenrekeningBalansKasstroomoverzicht
Driemaandelijks
Brutomarge
7.05%
Nettowinstmarge
-10.76%
Winstmarge
-2.37%
Rendement op investering
-10.74%